Immuntyping av M-komponent i serum (-82) v. 1.2, 30.09.2015

 

Prøvemateriale

Serum

Gel/glass uten tilsetning

Analysevolum

1 ml

Prøvebehandling

Oppbevares kjølig

Holdbarhet

Serum/gelglass er holdbart i 7 døgn

Metode

Kapillærelektroforese

Indikasjon

Typebestemmelse av monoklonal komponent (M-komponent) som er påvist ved vanlig elektroforese.

Utføres

Mandag-fredag på dagtid.

Forventet svartid 1-2 uker.

Svarrapport

Resultat utgis i kommentarfeltet.

Der det er mulig vil også monoklonal komponent besvares i g/L

Kommentar

Analyse utføres ved funn som ikke er påvist tidligere, uavhengig av om analysen er rekvirert eller ikke.

Referanser

Se også Serum elektroforese -

Brukerhåndbok i Medisinsk Biokjemi

Avdeling

Avdeling for medisinsk biokjemi

Tlf. 51519514

Faggruppe/seksjon: Elektroforese/allergi