Protein S (148)

Protein S (148) v. 1.8, 13.01.2022

Prøvemateriale

Plasma

Citratglass til koagulasjon

Analysevolum

1,0 ml plasma. Fyll opp glasset helt ved prøvetaking.

Prøvetaking

Prøven må tas før marevanbehandling settes i gang

Prøvebehandling

Hele glasset sendes.

Forsendelse

Dersom plasma sendes frosset, vennligst send 2 glass.

Holdbarhet

Prøven holdbar i 48 timer ved værelsestemperatur. Plasma kan fryses for lenger holdbarhet.

Merking av prøve

Sett barkoden på langs

Merkes med CITRAT-PLASMA

Metode

Immunturbidimetri.

Indikasjon

Utredning av familiær trombofili

Utføres

En gang i uken

Referanseområde

73-149 %

Bestemt ut fra 120 blodgivere i 2012.

Analytisk variasjon (CV)

4 %

Svarvurdering

Verdier under referanseområde ved protein S-mangel

Referanser

Brukerhåndbok i medisinsk biokjemi

Kommentar

Feilkilder: Graviditet, p-piller og innflammasjoner.

Marevan reduserer protein S-konsentrasjonen i plasma.

NPU-kode: NPU20012

Refusjonstakst: MB 11

Akkrediteringstatus

Akkreditert.

Avdeling

Avdeling for medisinsk biokjemi

Tlf. 51519514

Faggruppe: Koagulasjon