v. 1.6 Protein S (148)

Prøvemateriale

Plasma

Citratglass til koagulasjon

Analysevolum

1,0 ml plasma. Fyll opp glasset helt ved prøvetaking.

Prøvetaking

Prøven må tas før marevanbehandling settes i gang

Prøvebehandling

Hele glasset sendes dersom det vil ankomme medisinsk biokjemi samme dag. Dersom prøven ankommer senere, må glasset sentrifugeres ved min. 1500 g i 15 min. Plasma pipetteres over i plastglass som merkes CITRAT-PLASMA, fryses, og sendes på is. Unngå plasmadelen som er mindre enn 4-5mm over cellelaget.

Forsendelse

Dersom plasma sendes frosset, vennligst send 2 glass.

Holdbarhet

Prøven holdbar i 12 timer ved værelsestemperatur. Plasma kan fryses for lenger holdbarhet.

Merking av prøve

Sett barkoden på langs

Merkes med CITRAT-PLASMA

Metode

Immunturbidimetri.

Indikasjon

Utredning av familiær trombofili

Utføres

En gang i uken

Referanseområde

73-149 %

Bestemt ut fra 120 blodgivere i 2012.

Analytisk variasjon (CV)

3 %

Svarvurdering

Verdier under referanseområde ved protein S-mangel

Referanser

Brukerhåndbok i medisinsk biokjemi

Kommentar

Feilkilder: Graviditet, p-piller og innflammasjoner.

Marevan reduserer protein S-konsentrasjonen i plasma.

NPU-kode: NPU20012

Refusjonstakst: MB 11

Akkrediteringstatus

Akkreditert.

Avdeling

Avdeling for medisinsk biokjemi

Tlf. 51519514

Faggruppe: Koagulasjon