Ammoniakk (221)

Ammoniakk (221) v. 1.12, 01.04.2022

Prøvemateriale

Plasma

EDTA-glass

Analysevolum

3 ml (minimum 1 ml)

Prøvetaking

Kjølte EDTA glass, vene-/arterieblod.
Prøven settes i isvann etter prøvetaking. Skriv prøvetakingstidspunkt på glasset.
Åpen venøs prøvetaking eller kapillærblod kan ikke brukes.

Prøvebehandling

Kjølesentrifugeres snarest. Hele glasset leveres til analysering (plasma skal ikke pipetteres av).
Må være hemolysefritt.

Holdbarhet

Analyseres innen 30 min.

Metode

Fotometri

Indikasjon

Utredning av encefalopati eller koma av ukjent årsak og utredning av nyfødte, eventuelt også større barn, med uklar kvalme, oppkast eller nevrologiske forstyrrelser. Utredning av leverencefalopati. P-ammonium og klinisk grad av encefalopati korrelerer ikke godt nok til at analysen er tilfredsstillende egnet til monitorering av sykdomsgrad. Diagnostikk av Reye`s sykdom.

Utføres

Mandag – fredag på dagtid.
Ved behov for ammoniakk utenom ordinær arbeidstid, ta kontakt med vaktleder, Tlf. 561867

Referanseområde

11 – 32 µmol/L
Kilde: Brukerhåndbok i medisinsk biokjemi

Analytisk variasjon (CV)

8%

Svarvurdering

Kun høye verdier har klinisk betydning.

Referanser

Se Brukerhåndbok i medisinsk biokjemi

Kommentar

Feilkilde: Hemolyse, dårlig venepunksjon og for lang tid før analysering fører til falsk for høy verdi.

Sulfasalazin (Salazopyrin) kan ved terapeutiske verdier føre til falskt for lavte verdier.
Temozolomid (Temodal) og dens aktive metabolitt MTIC kan føre til falsk forhøyede verdier, mens metabolitten AIC kan føre til falsk for lave verdier.

Metoden er følsom for lipemi, og sterkt lipemiske prøver lar seg ikke analysere.

NPU kode: 03928

Refusjonskategori: MB8

Avdeling

Avdeling for medisinsk biokjemi
Tlf. 51519514

Faggruppe/Seksjon: Medikament

Akkrediteringsstatus

Akkreditert