Genitalprøve, bakteriologisk dyrkning (A) v. 1.2, 27.11.2022

 

  Indikasjon

 For kvinner, se Genitalprøver - kvinner

 For menn, se Genitalprøver - menn

Prøvemateriale

Prøve fra genitalia

   -Menn: Uretralsekret

   -Kvinner: Sekret fra vulva, vaginal, cervix

Abscessaspirat, biopsi, pipelleprøve

Fremmedlegeme (IUD)

Fostervann

Væske fra fossa Douglasi

 

Penselprøve på flytende Amies medium (eSwab)

Steril universalkonteiner

Prøvetaking

Prøve fra cervix tas via vaginalspekulum etter at blod og slim er tørket bort. 

Penselprøver roteres i minst 5 sekunder slik at nok prøvemateriale suges opp av penselen.

Ved bekkeninfeksjon tilstrebes prøve fra infeksjonsfokus. For punksjon av abscess, se Puss og abscess, bakteriologisk dyrkning (A)

Prøvebehandling

Oppbevares i kjøleskap (4 °C)

Holdbarhet

Penselprøve på flytende Amies medium (eSwab): 3 døgn

Prøve på steril universalkonteiner/sprøyte:

   -Raskest mulig transport til laboratoriet

   -Inntil 2 timer ved romtemperatur

   -Inntil 1 døgn i kjøleskap (4 °C)

For gonokokkdyrkning, se Gonokokker (Neisseria gonorrhoeae), bakteriologisk dyrkning (A)

Merking av prøve

Prøveglasset merkes med etikett fra etikettskriver (elektronisk rekvirering). Eventuelt fullt navn og fødselsnummer.

Kliniske opplysninger

 

Gode kliniske opplysninger og prøvelokalisasjon er viktig for optimal undersøkelse og tolkning av prøvesvar.

Metode

Aerob dyrkning

Anaerob dyrkning og soppdyrkning avhengig av kliniske opplysninger og lokalisasjon

Utføres

Sykehusprøver: Alle dager

Polikliniske prøver: Mandag til lørdag

Svartid

Sykehusprøver: 

     -Ingen vekst: 2 dager

     -Vekst: 2-4 dager

Polikliniske prøver:

     -Ingen vekst: 2-3 dager

     -Vekst: 2-5 dager

 

Viktige positive funn meddeles umiddelbart telefonisk og eventuelt elektronisk

Spesielle kliniske problemstillinger kan kreve lengre dyrkningstid

Svarvurdering

Ingen vekst/Ingen vekst av betahemolytiske streptokokker

Vekst av vanlig genitalflora

Vekst med identifikasjon og eventuell resistensbestemmelse

I prøver tatt fra normalt sterile områder rapporteres vanligvis alle funn

Laboratoriet kommenterer svaret ut fra mikrobiologiske funn og kliniske opplysninger

Kommentar

Dyrkning av Gardernella vaginalis har ingen diagnostisk verdi fordi bakterien ofte påvises hos kvinner uten bakteriell vaginose

Diagnosen bakteriell vaginose stilles pasientnært ved hjelp av Amsels kriterier: Vaginal pH > 4.5, samt 2 av følgende 3 positive funn: Typisk utflod, positiv snifftest (fiskelukt når utfloden tilsettes 10-20% KOH) og "clue celler" sett ved mikroskopi

Avdeling

Avdeling for medisinsk mikrobiologi

Tlf: 51518800

Seksjon for bakteriediagnostikk

Tlf: 51518807

Akkrediteringsstatus

Akkreditert