Tryptase

Tryptase v. 1.5, 01.12.2020

Prøvemateriale

Serum

Gelglass

Analysevolum

0,3 ml

Pasientforberedelse

En anbefaler prøver tatt umiddelbart i tilslutning til anafylaktisk reaksjon (minimum 1 time, maksimalt 4 timer). Ny prøve tas ≥ 12timer.  Dersom prøvemateriale er tilgjengelig ønskes prøve tatt før anafylaktisk reaksjon. Se rekvisisjon under.

Kommentar

Utføres en gang i uken.

Se også Analyseoversikten

Tryptase trenger ikke alltid være forhøyet, selv med alvorlig anafylaktisk reaksjon. Sensitiviteten for å få verdi over "cut off" er ikke større enn ca 50% (64 % dersom prøven tas < 2 timer etter reaksjonen)

Analysested

Haukeland Universitetssykehus,

Avdeling for medisinsk biokjemi og farmakologi, Allergologi

Laboratoriebygget, varemottak

Jonas Lies vei 91B

5021 Bergen

Rekvisisjonsskjema

Analyseoversikter og rekvisisjoner ved eksterne laboratorier