Paracetamol (112) v. 1.6

Prøvemateriale

Serum

Gelglass

Analysevolum

1,0 mL (min 250 µL)

Prøvebehandling

Oppbevares ved 2 – 8 grader, men transport ved romtemperatur er likevel akseptabelt.

Holdbarhet

Serum er holdbart i 7 døgn i kjøleskap.

Metode

Enzymatisk
Analyseinstrument: Abbott Architect c16000

Indikasjon

Uoverensstemmelse mellom oppnådd og forventet behandlingseffekt.
Mistanke om paracetamolforgiftning.

Helsebiblioteket: Behandlingsanbefaling ved forgiftning

Utføres

Hele døgnet.

Referanseområde

Terapeutisk område: 33 - 133 µmol/L

Toksisk konsentrasjon:
etter   4 timer > 1300 µmol/L
etter 10 timer >  450 µmol/L

Kilde: Felleskatalogen

Analytisk variasjon (CV)

2%

Svarvurdering

OBS! Studier viser at under behandling med NAC (N-Acetylcystein/Mucomust) blir paracetamol resultatet betydelig falskt for lavt.
Kontroll av paracetkonsentrasjonen bør først skje 6 timer etter oppstart av i.v. behandling med NAC. Selv da vil analyseresultatet ligge 10 - 15 % for lavt.

Referanser

Brukerhåndbok i klinisk kjemi

Kommentar

Feilkilde:

Lipemi og Bilirubinverdier som overstiger 238 umol/L gir noe forhøyet verdi.

Analysekode NPU:53493
Refusjonstakst:KF5

Avdeling

Avdeling for medisinsk biokjemi

Tlf. 51519514

Faggruppe/Seksjon: Medikament

Akkrediteringsstatus

Akkreditert