ESBL screening (A)

ESBL screening (A) v. 1.2, 07.03.2018

 

Indikasjon

Spørsmål om kolonisering/bærerskap av ESBL-produserende gram-negative stavbakterier hos pasienter innlagt på sykehus eller andre helseinstitusjoner.

Prøvemateriale

Rektalpensel; eSwab fra Copan i flytende Amies medium (rør med rosa eller hvit kork). Andre prøvelokalisasjoner/-materialer kan i noen tilfeller være aktuelle.

Pasientforberedelser

Ingen

Prøvetaking

Prøven tas direkte fra rektum/endetarmsslimhinnen ved å føre penselen like innenfor endetarmsåpningen.

Det er viktig at penselen blir synlig forurenset med avføring.

Prøvebehandling

Prøven oppbevares i kjøleskap

Forsendelse

Ingen spesielle hensyn

Holdbarhet

Tre døgn.

Merking av prøve

Prøven skal merkes med «ESBL screening», prøvelokalisasjon, fullt navn og fødselsnummer.

Metode

Bakteriologisk dyrkning

Utføres

Sykehusprøver: Alle dager.

Polikliniske prøver: Mandag til lørdag.

Svartid

Sykehusprøver: 

     -Negative prøver: 1 dag

     -Positive prøver: 2-3 dager

Polikliniske prøver:

     -Negative prøver: 1-2 dager

     -Positive prøver: 2-4 dager

 

Nye positive funn meddeles fortløpende telefonisk og eventuelt i tillegg elektronisk hos pasienter som er innlagt ved sykehus eller annen instutisjon.

Svarvurdering

ESBL påvist/ikke påvist

Kommentar

Det gis ikke ut resistensbestemmelse da bærerskap av ESBL i tarm ikke kan saneres.

Rekvisisjonsskjema

Rosa – Seksjon for bakteriediagnostikk.

Fyll ut kliniske opplysninger og indikasjon for ESBL screening.

Avdeling

 

Avdeling for medisinsk mikrobiologi

Tlf: 51518800

Seksjon for bakteriediagnostikk

Tlf: 51518807

Akkrediteringsstatus Akkreditert