v. 1.2 Fenazon (sure medikamenter)

Prøvemateriale

Serum

Glass uten tilsetning

Analysevolum

1,5 ml

Kommentar

Se Fenazon i analyseregister på St.Olav hospital

Analysested

St Olav hospital, Avdeling for klinisk farmakologi

Laboratoriet medisinsk klinikk

Erling Skjalgssons gate 1

7030 Trondheim

Rekvisisjon

Rekvisisjon, eventuelt finn rekvisisjon via linken Analyseoversikter og rekvisisjoner ved eksterne laboratorier