CH 50, Komplementfunksjon v. 1.5

 

Prøvemateriale

Serum

Gelglass/ glass uten tilsetning

Analysevolum

0,2 mL serum

Prøvebehandling

Oppbevares kjølig

Forsendelse

Må være framme innen 24 timer

Utføres

Ukentlig

Indikasjon

Utredning av immunsvikt. 

Utredning av immundefekt. Testen omfatter CH50 (total hemolytisk aktivitet), C1, C2, C4 (klassisk aktivering), komplementfaktor B og D (alternativ aktivering) og mannosebindende lektin.

Kommentar

Se Analyseoversikten til HUS

Rekvisisjonsskjema

Rekvisisjon

Eller finn rekvisisjon via link Analyseoversikter og rekvisisjoner ved eksterne laboratorier

Avdeling

Haukeland Universitetssjukehus

Avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin

Laboratoriebygget, varemottak

Jonas Liesvei 91B

5021 Bergen

Søkeord

CH 50 komplement komplementfunksjon