Ziprasidon (Zeldox)

Ziprasidon (Zeldox) v. 1.5, 02.10.2020

Prøvemateriale

Serum

Glass uten tilsetning

Analysevolum

Minimum 0,5 ml serum når det bestilles en analyse; 1 ml når det bestilles flere analyser.

Indikasjon

Rutinekontroll, vurdering av compliance, terapisvikt, bivirkninger, interaksjoner, dokumentasjon ved bruk av doser utenfor anbefalt område og ved mistanke om forgiftning.

Pasientforberedelse

Ved terapikontroll: Prøven bør tas rett før neste dose (bunnkonsentrasjon), og når konsentrasjonen er i likevekt (minimum 5 halveringstider etter oppstart eller doseendring).

Prøvebehandling

Avpipetteres før sending

Holdbar 7 døgn når avpipettert, fortrinnsvis oppbevart i kjøleskap

Kommentar

Se Analyseoversikten på Haukeland

Analysested

Haukeland universitetssjukehus

Medisinsk biokjemi og farmakologi

Laboratoriebygget, varemottak

Jonas Lies vei 91B

5021 Bergen

Rekvisisjonsskjema

Analyseoversikter og rekvisisjoner ved eksterne laboratorier