Farmakogenetikk ved bruk av Warfarin (CYP2C9 og VKORC1) (-106) v. 2.5, 12.05.2021

Prøvemateriale

EDTA-blod (eb)

Analysevolum

3 ml

Pasientforberedelse

Krever ingen spesielle pasientforberedelser5

Prøvetaking

 

Tas kun poliklinisk.

Det må tas et eget EDTA-glass til genanalyse av CYP2C9 og VKORC1.

Prøvebehandling

Prøveglasset må ikke åpnes før analysetilberedning.

Prøven oppbevares kjølig.

Forsendelse

Kan sendes med vanlig post.

Holdbarhet

Flere dager i kjøleskap.

Metode

Real-time PCR 

Kvalitativ analyse

Indikasjon

Ved oppstart av Warfarin-behandling eller ved pågående behandling der INR er uventet høy og dosering er vanskelig.

Utføres

Forventet svartid ca. 2 uker. I ferier må det påregnes noe lengre svartid.

Svarvurdering

Det undersøkes for 3 mutasjoner som kan redusere dosebehovet for Warfarin; 2 mutasjoner i CYP2C9- og 1 i VKORC1-genet. Mutasjonene besvares med normal, heterozygot eller homozygot. Pasienter normal for CYP2C9; (*1/*1) og normal for VKORC1; (C/C) skal ha normal dose Warfarin. De fleste pasienter med mutasjon i CYP2C9- og/eller VKORC1-genet må ha lavere dose Warfarin enn normalt. Se tabell fra US Food and Drug Administartion for anbefalt dose Warfarin:

 

CYP2C9

VKORC1 -1173 (C>T)

*1/*1 (Normal)

*1/*2 (Heterozygot)

*1/*3 (Heterozygot)

*2/*2 (Homozygot)

*2/*3 (Heterozygot)

*3/*3

(Homozygot)

CC (Normal)

5-7 mg

5-7 mg

3-4 mg

3-4 mg

3-4 mg

0.5-2 mg

CT (Heterozygot)

5-7 mg

3-4 mg

3-4 mg

3-4 mg

0.5-2 mg

0.5-2 mg

TT (Homozygot)

3-4 mg

3-4 mg

0.5-2 mg

0.5-2 mg

0.5-2 mg

0.5-2 mg

Warfarin daily dosage

Tekstet svar ved påvist mutasjon i CYP2C9 og/eller VKORC1.

Kommentar

Gennavn: CYP2C9 (Cytokrom P450 2C9)

HGVS Nomenklatur: CYP2C9*2 c.430C>T

NM_000771.3, NP_000762.2:pArg144Cys

NCBI dbSNP: rs1799853

HGVS Nomenklatur: CYP2C9*3 c.1075A>C

NM_000771.3, NP_000762.2:p.Ile359Leu 

NCBI dbSNP: rs1057910

 

Gennavn: VKORC1 (Vitamin K-epoksid-reduktase kompleks subenhet 1)

HGVS Nomenklatur: VKORC1 c.1173C>T

NG_011564.1.g.6399C>T 

NCBI dbSNP: rs9934438

 

Genetiske mutasjoner i CYP2C9- og/eller VKORC1-genet kan variere mellom ulike etniske grupper.

 

Feilkilder/interferens:

Analyseresultatet kan i svært sjelde tilfeller feiltolkes dersom pasienten nylig er transplantert eller blodtransfundert.

Rekvisisjonsskjema

Bruk Avdeling for medisinsk biokjemi (SUS) sin polikliniske rekvisisjon for blodprøver. Før på VKORC1 og CYP2C9 under andre analyser.

Analysekode: -106

NPU kode  for CYP2C9: NPU32095

NPU kode for VKORC1: NP32095

Refusjonskategori: MB11

Avdeling

Avdeling for medisinsk biokjemi

Tlf. 51 51 95 14

Seksjon 4

Kromatografi og Molekylærbiologi