Spinalvæske, PCR (FilmArray)

Spinalvæske, PCR (FilmArray) v. 1.4, 22.04.2021

Indikasjon

Mistanke om meningitt/encefalitt

Prøvemateriale

Spinalvæske

Analysevolum

Minimumsvolum er 250 µL

Dersom det er rekvirert andre analyser i tillegg, må det sendes mer spinalvæske

Prøvebeholder

Steril universalkonteiner

Prøvetaking

Spinalvæske tas etter avdelingenes gjeldende prosedyrer

Prøvebehandling

Sendes snarest til laboratoriet

Oppbevares i kjøleskap før forsendelse

Spinalvæsker som også skal til bakteriologisk dyrkning oppbevares i romtemperatur før forsendelse til mikrobiologisk avdeling

Merking av prøve

Strekkodelapp fra rekvisisjon eller etikettprinter (elektronisk rekvirering). Evt. fullt navn og fødselsnummer

Metode

FilmArray multiplex PCR (polymerasekjedereaksjon) som påviser følgende agens:

 

Bakterier:

• Escherichia coli K1

• Haemophilus influenzae

• Listeria monocytogenes

• Neisseria meningitidis (kapselkledd)

• Streptococcus agalactiae

• Streptococcus pneumonia

 

Virus:

• Cytomegalovirus

• Enterovirus

• Herpes simplex-virus 1

• Herpes simplex-virus 2

• Humant herpesvirus 6

• Humant parechovirus

• Varicella zoster virus

 

Gjærsopp:

• Cryptococcus neoformans/gattii

 

Utføres

Mandag-søndag.

Prøven må ankomme laboratoriet innen kl. 15.00 dersom resultatet skal foreligge samme dag.

For alvorlig syke pasienter med klinisk mistanke om meningitt/encefalitt kan infeksjons- eller barnelege kontakte avdelingen, og analysen kan da utføres etter avtale for prøver som ankommer laboratoriet innen kl. 19.00

Svartid

0-1 dager

For prøver mottatt innen kl. 15.00, svartid ca. 2,5 timer etter at prøven er mottatt

Svarvurdering

Påvist/ikke påvist/utgår/inkonklusiv

Kommentar

Telefonsvar gis snarest til rekvirent dersom det påvises agens i spinalvæske.

Multiplex-PCR (FilmArray) er en svært sensitiv analyse som påviser et bredt spekter av agens. Funn av eventuelle agens må derfor alltid sees i sammenheng med sykehistorie og kliniske funn, samt resultat av andre spinalvæskeundersøkelser som biokjemisk analyse og bakteriologisk dyrkning.

 

Spinalvæsker med normale verdier for leukocytter, protein og glukose undersøkes vanligvis ikke, unntatt ved svært kort sykehistorie eller andre spesielle forhold ved sykehistorien. Klinisk indikasjon vurderes i hvert enkelt tilfelle.

Rekvisisjonsskjema

Blå. Seksjon for virologi og molekylærdiagnostikk

Avdeling

 

Avdeling for medisinsk mikrobiologi

Tlf: 51518800

Akkrediteringsstatus

Ikke akkreditert