Natrium (050)

Natrium (050) v. 1.7, 03.02.2022

Prøvemateriale

Serum

Gel/glass uten tilsetning.

Analysevolum

1 ml

Prøvebehandling

Serum skilles fra blodlegemene innen 2 timer.

Holdbarhet

Avpipettert serum/serum over gel er holdbart i 7 døgn.

Oppbevares kjølig.

Metode

Ioneselektiv elektrode.

Indikasjon

Natrium er relatert til osmolalitet.

Natrium er indisert ved vurdering av enhver forstyrrelse av væske-og elektrolyttbalansen.

Utføres

Hele døgnet. 

Referanseområde

137 - 145 mmol/L

Analytisk variasjon (CV)

<2%

Svarvurdering

Høye verdier:

Nedsatt væsketilførsel, økt væsketap(oppkast, diaré, osmotisk diurese, høy feber), hyperaldosteroisme.       

Lave verdier:

Økt salttap (gastrointestinalt, renalt, kraftig svetting).

 

Pasienter med hyponatremi vi få falskt for lav MCV verdi. Det er viktig at vurdering av anemiårsak ut i fra MCV gjøres først når s-Na er normalisert.

Referanser

Se Brukerhåndbok i medisinsk biokjemi

Kommentar

Analysekode: NOR25613

Refusjonstakst: MB1

Avdeling

Avdeling for medisinsk biokjemi

Tlf. 51519514

Faggruppe/Seksjon: Klinisk kjemi

Akkrediteringsstatus

Akkreditert