Phadiatop, screening-test for inhalasjonsallergier (240) v. 1.5, 26.09.2018

Prøvemateriale

Serum

Gel/glass uten tilsetning.

Analysevolum

1,0 ml

Prøvebehandling

Oppbevares kjølig.

Forsendelse ved romtemperatur.

Holdbarhet

Serum/gelglass er holdbart i 10 dager for evt. etterbestilling.

Metode

Fluoroenzym-immunoassay

Indikasjon

∙         Screening ved mistanke om luftveisallergi. Multiallergentest med de vanligste luftveisallergenene; Derm Pteronyssinus (husstøvmidd), katt, hest, hund, timotei, bjørk, burot, Clasporium Herbarum (muggsopp). Inneholder i tillegg Derm.Farinae, blidnesle- og oliven-pollen (som ikke analyseres på SUS).

∙         Det har ingen hensikt å analysere Phadiatop dersom det er kjent sensibilisering mot minst et av allergenene i panelet, eller dersom det tidligere er påvist positiv Phadiatop.

∙         Ved mistanke om sensibilisering mot kun et (eller få) spesielt allergen i panelet kan heller spesifikt IgE mot dette (disse) allergenet rekvireres direkte.

Utføres

2 - 3 ganger pr. uke.

Referanseområde

Negativ

Svarvurdering

∙         Positiv test tyder på sensibilisering mot et eller flere av allergenene i panelet. Ved positiv test kan det analyseres videre på enkeltallergener i panelet avhengig av klinisk mistanke. Dette bør forhåndsrekvireres.

∙         Ved positiv test der alle allergenene i panelet er negative for spesifikk IgE, kan det foreligge grenseverdier for et eller flere allergener. Dette har vanligvis ingen klinisk betydning.

∙         Ved negativ test foreligger det (med høy sannsynlighet) ikke sensibilisering mot noen av allergenene i panelet.

Kommentar

Omfatter spesifikke IgE-antistoffer mot:

Midd: Derm. Pteronyssinus

Epitel: Katt, hest, hund.

Pollen: Timotei, bjørk, burot.

Mugg: Cladosporium herbarum.

I tillegg: Derm. Farinae, oliven- og blidnesle-pollen (som ikke analyseres på SUS).

Lege ved allergologisk poliklinikk vurderer om de 3 siste allergenene evt. skal videresendes til Haukeland.

 

Analysekode: NPU57691     Ref.kat.: IT3

Avdeling

Avdeling for medisinsk biokjemi

Tlf. 51519514

Faggruppe/Seksjon: Allergi/elfo

Rekvisisjonsskjema

Allergirekvisisjon