Generell informasjon - medisinsk mikrobiologi
Akkrediteringsomfang ved avdeling for medisinsk mikrobiologi (NA-S5m)
Antibiotika - dosering
Avdeling for medisinsk mikrobiologi: Rekvirering og etterrekvirering - inkludert kriterier for avvisning av rekvireringer
Bestilling av prøvetakingsutstyr, mikrobiologi
Klinisk veileder mikrobiologiske prøver
Mikrobiologisk prøvetaking. Oversikt transportmedier og rør. Plakat til utskrift
MRSA screening - hvor / hvordan
Måleusikkerhet - mikrobiologiske analyser
Måleusikkerhet for kvantitative analyser
Prøvetaking og transport med Abbott multi-Collect Specimen Collection Kit
Referansefunksjon Legionella
Rekvirering - Smittetesting av celler og vev-donorer
Rekvisisjon - bakteriediagnostikk
Rekvisisjon - virologi og molekylærdiagnostikk
Svarrapportering og forventet svartid ved Avdeling for medisinsk mikrobiologi
Varsling av viktige prøvesvar ved avdeling for medisinsk mikrobiologi