Generell informasjon - medisinsk mikrobiologi
Akkrediteringsomfang ved avdeling for medisinsk mikrobiologi (NA-S5m)
Avdeling for medisinsk mikrobiologi: Rekvirering og etterrekvirering - inkludert kriterier for avvisning av rekvireringer
Bestilling av prøvetakingsutstyr, mikrobiologi
Klinisk veileder mikrobiologiske prøver
MRSA screening - hvor / hvordan
Måleusikkerhet - mikrobiologiske analyser
Måleusikkerhet for kvantitative analyser
Prøvetaking med Aptima multitest-rør. Veiledning til selv-prøvetaking
Prøvetaking og transport av Aptima urinrør og Aptima unisex-rør
Referansefunksjon Legionella
Rekvirering - Smittetesting av celler og vev-donorer
Rekvisisjon - bakteriediagnostikk
Rekvisisjon - virologi og molekylærdiagnostikk
Svarrapportering og forventet svartid ved Avdeling for medisinsk mikrobiologi
Varsling av viktige prøvesvar ved avdeling for medisinsk mikrobiologi