Hemoglobin i kroppsvæsker v. 1.6
Prøvemateriale

Kroppsvæske

3 ml EDTA-glass

Analysevolum

3 ml
Prøvebehandling

Prøven må blandes godt og leveres hematologisk faggruppe

Holdbarhet

48 timer

Metode

Fotometri (Hemocue)

Utføres

Hele døgnet

Kommentar

Svar utgis i g/dl med 1 desimal

Rekvisisjonsskjema

Poliklinisk rekvisisjon
Kommentar

Analysekode NOR05176

Refusjonskode MB6

Akkrediteringsstatus 

Ikke akkreditert metode
Avdeling

Avdeling for medisinsk biokjemi

Tlf. 51519514

Faggruppe/Seksjon: Hematologi