Hemoglobin i kroppsvæsker

Hemoglobin i kroppsvæsker v. 1.5, 17.08.2020
Prøvemateriale

Kroppsvæske

3 ml EDTA-glass

Analysevolum 3 ml
Prøvebehandling Prøven må blandes godt og leveres hematologisk faggruppe
Holdbarhet 48 timer
Metode Fotometri (Hemocue)
Utføres Hele døgnet
Kommentar Svar utgis i g/dl med 1 desimal
Rekvisisjonsskjema Urinrekvisisjon
Kommentar

Analysekode NOR05176

Refusjonskode MB6

Akkrediteringsstatus  Ikke akkreditert metode
Avdeling

Avdeling for medisinsk biokjemi

Tlf. 51519514

Faggruppe/Seksjon: Hematologi