Metotreksat (123)

Metotreksat (123) v. 1.9, 23.02.2022

Prøvemateriale

Serum

Gel glass / Glass uten tilsetning

Analysevolum

0,5 ml (min 250ul). Kan tas kapillært.

Prøvetaking

Høydosekurer MÅ avtales med Avd. for med biokjemi minimum dagen før.

Holdbarhet

Serum er holdbart i 2 dager, oppbevart kjølig og beskyttet mot lys. Blir prøven stående over helg/helligdager, fryses serumet og prøven sendes frosset.

Metode

Immunkjemisk analyse
(CMIA=kjemiluminescens-mikropartikkelanalyse)
Analyseapparat: Alinity I (Abbott)

Indikasjon

Kontroll av Metotreksat behandling.

Utføres

Mandag - fredag på dagtid, og etter avtale.

Referanseområde

Terapeutisk nivå er avhengig av behandlingsindikasjon, og det henvises til de ulike behandlingsprotokollene.

Benevning: umol/L

Analytisk variasjon (CV)

7 %

Svarvurdering

Det har vært vanskelig å påvise en klar relasjon mellom serumkonsentrasjon av Metotreksat og effekt ved lavdosebehandling som ved reumatoid artritt og psoriasis. Lavdosebehandling ved disse tilstandene gir lave serumkonsentrasjoner.

Referanser

Brukerhåndbok i medisinsk biokjemi

Kommentar

Pasienter som har fått Glucarpidase som redningsterapi for høye doser Metotreksat, kan ikke testes med Immunoassay før det har gått minst 48 timer siden sist dose Glucarpidase.

Glucarpidase bryter med Metotreksat til bla. DAMPA som kryssreagerer med testen og forårsaker falsk forhøye verdier.

Når pasienter behandles med Glucarpidase sendes prøven til Rikshospitalet hvor Metotreksat analyseres med spesifikk HPLC metode. (Må avtales med Rikshospitalet.)


Analysekode NPU 18905

Refusjonstakst KF5

Avdeling

Avdeling for medisinsk biokjemi

Tlf. 51519514

Faggruppe/Seksjon: Medikament

Akkrediteringstatus

Akkreditert