Cystin

Cystin v. 1.4, 02.12.2021

Prøvemateriale

Morgenurin 

Analysevolum

10 mL

Prøvebehandling

Fryses snarest

Forsendelse

Sendes frosset på tørris. 

Kommentar

Se Metabolsk screening i OUS sin brukerhåndbok

Tlf: 23071048/71053

Se eventuelt Metabolsk screening (medfødte stoffskiftesykdommer).

Analysested

Oslo universitetssykehus HF

Rikshospitalet

Avdeling for medisinsk biokjemi

Seksjon for medfødte metabolske sykdommer

Postboks 4950 Nydalen

0424 Oslo

Rekvisisjonsskjema

Rekvisisjon

eller finn rekvisisjon via Analyseoversikter og rekvisisjoner ved eksterne laboratorier