HCG Beta, Choriongonadotropin, (160) v. 2.7, 08.09.2021

 

Prøvemateriale

Serum

Gel/glass uten tilsetning

Analysevolum

1 mL (abs. minimum 125 uL)

Holdbarhet

Avpipettert serum/serum over gel er holdbart i 3 døgn.

Oppbevares ved 2 - 8 grader

Metode

Immunkjemisk analyse

(CMIA=kjemiluminoscens-mikropartikkelanalyse)

Analyseapparat: Alinity I (Abbott)

Indikasjon

Påvisning og kontroll av graviditet.

Mistanke om ekstrauterin graviditet eller patologisk svangerskap.

Utføres

Hele døgnet

Referanseområde

0 - 5 IU/L

Typiske intervaller for s-hCG under svangerskap:

(tatt ifra en tidligere versjon av brukerhåndbok i medisinsk biokjemi, Versjon 4, år 2009)

Svangerskapsuke:        verdi:   

Uke 0-2:                     0 - 3

Uke 3-4:                     3 - 156

Uke 5:                     101 - 4870

Uke 6:                   1110 - 31500

Uke 7:                   2560 - 82300

Uke 8:                 23100 - 151000

Uke 9:                 27300 - 233000

Uke 10-13:          20900 - 291000

Uke 14-18:            6140 - 103000

Uke 19-23:            4720 - 80100

Uke 24-41:            2700 – 78000

Analytisk variasjon (CV)

10 % i nivå 4 IU/L

4 % i nivå 450 IU/L

Svarvurdering

s-hCG kan påvises i serum 6-8 dager etter befruktning. Under 2. til 5. uke fordobles hCG-konsentrasjonen hver 1,5 døgn. Etter 5. uke forlenges doblingstiden til 2-3 døgn.

Ved ekstrauterin eller unormal intrauterin graviditet påvises lavere hCG verdier samt en mer langsom stigning enn ved normale svangerskap.

Ved fosterdød sees fallende verdier.

Tvillingsvangerskap gir vanligvis høyere verdier.

Høye verdier kan også oppstå da det er økt risiko for graviditetskomplikasjoner som ved abort, prematurt barn, small for date barn, eklampsi og placentaløsning.

Høye verdier sees ved mola hydatidosa og hCG-produserende svulster.

Ved fjerning av svangerskapsproduktet skal hCG verdien falle til normale ikke-gravide verdier etter 6-8 uker. Hvis verdiene ikke synker, eller eventuelt stiger, kan det foreligge en invasiv mola hydatidosa eller choriocarcinom.

Målbare hCG verdier hos menn er typisk for testikulær eller ekstragenital choriocarcinom.

Høye hCG-verdier kan også påvises hos enkelte pasienter med karsinom i lunger, pankreas, magesekk, tykktarm, lever eller bryst

Referanser

Brukerhåndbok i medisinsk biokjemi

Pakningsvedlegg ifra Abbott

Informasjon ifra glassleverandør (Medkjemi)

Norsk elektronisk legehåndbok

Referanseområdet er utarbeidet ved analyse av Nobida prøver fra NORIP prosjektet.

Kommentar

Måleområde: 3 - 225000 IU/L

Svar utgis uten desimaler

Total beta-HCG analysen er kun validert til bruk ved tidlig påvisning av graviditet.

Analysen er ikke godkjent til tumorscreening eller tumorovervåking og bør ikke benyttes til dette.

Ved heterofile antistoffer kan Beta-HCG svar bli falskt forhøyet, det anbefales i slike tilfeller å sende prøven til et annet laboratorium (AHUS eller HUS) for verifisering. Det må i slike tilfeller bemerkes med en kommentar på rekvisisjon at analysen skal videresendes.

 

NPU kode: 01572

Refusjonskategori: MB6

Avdeling

Avdeling for medisinsk biokjemi

Tlf. 51 51 95 14

Faggruppe/Seksjon: Immunkjemi

Akkrediteringsstatus

Akkreditert