MuSK-antistoff (IgG)

MuSK-antistoff (IgG) v. 1.0, 05.05.2022

 

Prøvemateriale

Serum

Gelglass 

Analysevolum

1 ml 

Prøvebehandling

Sentrifugert gelglass kan sendes

Holdbarhet

14 dager i kjøleskap

Forsendelse

Sendes i romtemperatur

Indikasjon

Utredning av myasteni når det er negativ test for acetylcholinreseptorantistoff og fremdeles klinisk mistanke om myasthenia gravis

Kommentar

Se også Analyseoversikten 

Analysested 

Haukeland Universitetssykehus

Medisinsk biokjemi og farmakologi

Laboratoriebygget

Jonas Lies vei 91B

5021 Bergen

Rekvisisjon

Rekvisisjon (Skriv analysen under "Annet")

Eller finn rekvisisjon her: Analyseoversikter og rekvisisjoner ved eksterne laboratorier