Osmolalitet i urin (756)

Osmolalitet i urin (756) v. 1.7, 01.07.2020

 

Prøvemateriale

Urin

Analysevolum

1 ml

Prøvetaking

Prøven bør tas om morgenen uten væskeinntak siste 8-10 timer.

Holdbarhet

3 døgn

Metode

Frysepunktsdepresjon

Indikasjon

Vurdering av nyrenes evne til konsentrering av urin, for eksempel ved mistanke om diabetes insipidus. Utredning av akutt nyresvikt og ved monitorering av parenteral væske og ernæringstilførsel.

Utføres

Hele døgnet

Referanseområde

Tilfeldig latt urin (spoturin): 50-1200 mosmol/kg H2O, svært avhengig av væske- og saltinntak
Døgnurin: ~ 300-900 mosmol/kg H2O
Urin etter 8-10 timers væskerestriksjon: ≥ 750 mosmol/kg H2O (uten samtidig glukosuri og proteinuri)  

Måleområde

50-850 mosmol/kgH2O

Analytisk variasjon

< 1%

Svarvurdering

Ved diabetes insipitus er u-Osmolalitet lav, ofte lavere enn s-Osmolalitet.
Redusert konsentreringsevne kan ellers forekomme ved kronisk pyelonefritt og andre tilstander med liten effekt av ADH (hyperkalsemi, hypokalemi og litiumbehandling).

Utredning av akutt nyresvikt: Ved prerenal nyresvikt uten tubulær skade er som regel u-Osmolalitet > 500 mosmol/kg H2O. Ved akutt tubulær nekrose er u-Osmolalitet som oftest < 400 mosmol/kg H2O.

Kommentar

Helfotakst: NOR25690. Refusjonskategori MB8.

Referanser

Brukerhåndbok i medisinsk biokjemi

https://analyseoversikten.no/analyse/76

Rekvisisjon

Urinrekvisisjon

Avdeling

Avdeling for medisinsk biokjemi

Tlf. 51519514

Faggruppe: Koagulasjon