Sandfluevirus (Sandfluefeber) antistoff v. 3.2

 

 

Indikasjon

Se lenke for indikasjon
Lenke:
Sandfluevirus - Folkhälsomyndigheten

Prøvemateriale

Serum

Serum m/gel (Helst eget prøveglass)

 

 

Se lenke for evt. andre typer prøvemateriale
Se lenke for evt. informasjon om prøvebehandling, holdbarhet og analysevolum


Lenke: Sandfluevirus - Folkhälsomyndigheten

Forsendelse

Spesielt for blodprøver som sendes til utlandet:
Blodprøver må ankomme Avdeling for medisinsk mikrobiologi (SUS) hverdager innen kl: 12:00 (mandag-torsdag) for å sikre forsendelse samme dag. Blodprøver som ankommer etter kl: 12:00, sendes neste hverdag (mandag-torsdag).
OBS! Rekvirenter (eksterne og interne), se egen prisliste for aktuell analyse under analysested

Analysested

Folkhälsomyndigheten (Sverige)
Prisliste:
Prisliste for analyser v/Folkhälsomyndigheten
Mikrobiologiske analyser og tjenester:
Analysekatalog
Rekvisisjon:
Rekvisisjon

Kommentar

For mer informasjon

Se: Rekvirering av mikrobiologiske analyser

Se: Japansk encefalitt og andre myggoverførte encefalitter - Veileder for helsepersonell FHI