Chikungunya Virus (CHIKV) antistoff og PCR v. 2.3

Indikasjon

Se lenke for indikasjon
Lenke:
Chikungunyavirus Haukeland

Prøvemateriale

Serum
Serum m/gel (Helst eget prøveglass)

 

 

Se lenke for evt. informasjon om holdbarhet og analysevolum

 

Lenke: Chikungunyavirus Haukeland

Prøvebehandling

Prøveglasset må (pga. fare for kontaminasjon) sendes uåpnet

Forsendelse

Sendes Haukeland Universitetssykehus, Helse Bergen.

Dersom prøven sendes via avdeling for medisinsk mikrobiologi (SUS) må prøven ankomme avdelingen innen kl: 14:00 (mandag-torsdag), for å sikre forsendelse samme dag. Blodprøver som ankommer etter kl: 14:00, sendes neste hverdag (mandag-torsdag)

Analysested

Haukeland Universitetssykehus (HUS)
Analyseoversikten:
https://analyseoversikten.no/

Kommentar

Analysen rekvireres elektronisk via DIPS og Unilab.

For mer informasjon: Chikungunyavirus - sykdom - Veileder for helsepersonell FHI