Tobramycin (120)

Tobramycin (120) v. 1.9, 23.02.2022

Prøvemateriale

Serum
Gel/glass uten tilsetning

Analysevolum

1,0 ml (min 250 µl)

Prøvetaking

Prøvetakingstidspunktet varierer avhengig av om det ønskes måling av maks- eller minimumsverdi.
Første prøve tas før 4. dose tobramycin, og deretter to ganger per uke. Eventuelt økt monitorering ved en allerede foreliggende nyreskade.

Ved alvorlig sepsis/septisk sjokk skal alltid serumkonsentrasjonen vurderes før man eventuelt gir dose nummer 2. Både «8 timers prøve» (for å sikre at høy nok dose er gitt) og «0 prøve» (for å hindre akkumulering og nyretoksisitet).

Prøvebehandling

Oppbevares kjølig, men transport ved romtemperatur er likevel akseptabelt

Holdbarhet

Serum er holdbart i 7 døgn.
Prøver som inneholder "Piperacillin" må fryses dersom det går mer enn 8 timer før den analyseres.

Metode

Immunkjemisk metode.
Analyseinstrument: Abbott Architect c16000

Indikasjon

Terapikontroll.

Utskilles uforandret-hovedsakelig via nyrene ved glomerulær filtrasjon.
Konsentrasjonsmåling er viktig fordi vi ikke kan forutsi serumkonsentrasjon ut fra dose alene, og fordi tobramycin har nefrologisk og ototoksisk potensiale.

Utføres

Ved behov. Ved ønske om rakt svar/ svar samme dag må laboratoriet kontaktes på Tlf: 51519544

Referanseområde

Ved dosering x 1 per døgn:
0 prøve: < 0,5 mg/L (prøve tas før ny dose)

8 timersprøve: 1,5 - 4 mg/L (prøve tas 8 timer etter påbegynt infusjon).

Ved dosering x 3 per døgn:
0 prøve: < 2 mg/L (prøve tas umiddelbart før ny dose)

1 timesprøve: 6 - 12 mg/L (prøve tas 1 time etter påbegynt infusjon).

Toppkonsentrasjoner over 12 mg/L bør unngås (gjelder dosering x 3 per døgn).

Analytisk variasjon (CV)

8 %

Referanser

Brukerhåndbok i Medisinsk Biokjemi
Nasjonal faglig retningslinje for bruk av antibiotika i sykehus.

Kommentar

Feilkilde: Prøve tatt på feil tidspunkt.
Manglende opplysninger om dosering og/eller prøvetakingstidspunkt.
Analysekode NPU 03586
Refusjonstakst: KF5,  

Avdeling

Avdeling for Medisinsk Biokjemi
Tlf. 51519514
Faggruppe/Seksjon: Medikament

Akkrediteringsstatus

Ikke Akkreditert