Trombintid i citratplasma v. 1.0

 

Prøvemateriale

Citratglass

Citratplasma

Analysevolum 

1 citratrør

Pasientforberedelser

Unngå langvarig stase 

Prøvebehandling

Glasset må sentrifugeres innen 1 time fra prøvetakingstidspunkt. 

Dobbeltsentrifugeres (dvs. sentrifugeres 2 ganger) ved 2500g i 15 min

Plasma avpipetteres og fryses innen 2 timer

Forsendelse

Sendes på tørris 

Holdbarhet

Godt holdbar i frosset tilstand

Indikasjon

Trombintid er en kvalitativ test for å utelukke at det er trombinhemmer (Dabigatran, ufraksjonert heparin eller Argatroban) til stede i blodet.

Kommentar

Ved nylig inntak av dabigatran kan trombintid øke de neste 2-4 timene som følge av gradvis opptak av dabigatran.

Se også Analyseoversikten til HUS

Rekvisisjonsskjema

Rekvisisjon

Eller finn rekvisisjon her:  Analyseoversikter og rekvisisjoner ved eksterne laboratorier

Analysested

Haukeland Universitetssjukehus 

Avdeling for medisinsk biokjemi og farmakologi

Laboratorebygget, varemottak

Jonas Lies vei 91B

5021 Bergen