Komplement C1-inhibitor v. 1.5

 

Prøvemateriale

Serum

Gel/glass uten tilsetning

Analysevolum

1,0 ml serum

Holdbarhet

Holdbar 8 dager i kjøleskap dersom prøven skal sendes til HUS. 

Dersom prøven skal sendes til Ullevål, må serum fryses dersom prøven ikke ankommer Ullevål innen 48 timer.

Indikasjon

HUS: Mistanke om hereditært angioødem

Ullevål: Mistanke om angioødem, herunder akutte magesmerter med uklar etiologi. Også utredning av familiemedlemmer til pasienter med diagnostisert hereditært angioødem.

Kommentar

Se Analyseoversikten til HUS

Ved ønske om analyse av aktivitetsmåling må prøven rekvireres til Ullevål.

Se Brukerhåndboken til OUS

Analysested

Haukeland Universitetssykehus

Avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin

Laboratoriebygget, varemottak

Jonas Lies vei 91B

5021 Bergen

 

Ullevål sykehus

Avdeling for Immunologi og transfusjonsmedisin

Kirkeveien 166

0450 Oslo

Rekvisisjon

Rekvisisjon HUS

Rekvisisjon Ullevål

Eller se Analyseoversikter og rekvisisjoner ved eksterne laboratorier