Komplement C1-inhibitor

Komplement C1-inhibitor v. 1.4, 18.11.2021

 

Prøvemateriale

Serum

Gel/glass uten tilsetning

Analysevolum

0,4 - 0,5 ml serum

Holdbarhet

8 dager i kjøleskap

Indikasjon

Mistanke om hereditært angioødem

Kommentar

Se også Analyseoversikten

Analysested

Haukeland Universitetssykehus, Avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin,

Laboratoriebygget, varemottak

Jonas Lies vei 91B

5021 Bergen

Rekvisisjon

Rekvisisjon 

Eller se Analyseoversikter og rekvisisjoner ved eksterne laboratorier