Komplement C1-inhibitor

Komplement C1-inhibitor v. 1.3, 29.11.2018

 

Prøvemateriale

Serum

Gel/glass uten tilsetning

Analysevolum

0,4 - 0,5 ml serum

Indikasjon

Mistanke om hereditært angioødem

Kommentar

Se også Analyseoversikten

Analysested

Haukeland Universitetssykehus, Avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin,

Laboratoriebygget, varemottak

Jonas Lies vei 91B

5021 Bergen

Rekvisisjon

Rekvisisjon