Blodtyping - ikke medisinsk grunnlag v. 2.0, 03.09.2018

Eksempler på blodtyping rekvirert på ikke medisinsk grunnlag er i forbindelse med reise til utlandet, at blodtyping kreves av arbeidsgiver, eget ønske fra pasient o.l. Lege må være rekvirent.

Kostnader i forbindelse med blodtyping som er rekvirert på ikke medisinsk grunnlag, må dekkes av pasienten, evt bedriftshelsetjenesten der arbeidsgiver stiller krav om blodtyping for at arbeidstaker skal kunne stå i jobb. Kopi av tidligere svar koster ingenting.

Pris pr blodtyping: 200 kr

Blodtypesvaret sendes hjem til pasienten privat. Faktura ettersendes etter behandling i Helse Stavanger HF sin regnskapsavdeling. Der bedriftshelsetjeneste er rekvirenten sendes svaret omgående til den respektive bedriftshelsetjeneste. Samlefaktura sendes en gang per måned.

 

Prøvetaking:

Benytt samme rekvisisjon som ved blodtyping på medisinsk grunnlag.

 

Krav i forbindelse med identifisering av pasient:

 • Pasienten skal identifisere seg med fullt navn og fødselsnummer/D-nummer (11 siffer), framvise legitimasjon og glasset skal merkes før prøvetaking.

 

Rekvisisjon skal merkes med:

 • At bestillingen gjelder analyse på ikke-medisinsk grunnlag
 • For- og etternavn på rekvirerende lege
 • Legekontor med nøyaktig returadresse og telefonnummer
 • Pasientens for- og etternavn
 • Pasientens fødselsnummer/D-nummer (11 siffer)
 • Diagnose/aktuell problemstilling
 • Prøvetakingsdato og klokkeslett
 • Prøvetakers signatur (bekrefter at korrekt identifisering av pasienten er utført)
 • Spesifiser på rekvisisjonen hvem som skal betale for analysen; egenbetaler, legekontor eller bedriftshelsetjeneste

 

Prøven skal merkes med:

 • Pasientens for- og etternavn
 • Pasientens fødselsnummer/D-nummer 11 siffer (dersom pasienten har et 11-sifret D-nummer i folkeregisteret, godtas ikke prøve merket kun med fødselsdato)
 • Prøvetakingsdato og klokkeslett