NT-proBNP, N-terminal pro B-type natriuretisk peptid (153) v. 1.9, 11.05.2022

 

Prøvemateriale

Serum
Gel/glass uten tilsetning

Analysevolum

1 ml (abs.minimum 100 ul)

Holdbarhet

Avpippetert serum/serum over gel er holdbart i 4 døgn.

Oppbevares ved 2 – 8 grader, men transport ved romtemperatur er likevel akseptabelt.

Metode

Immunkjemisk analyse
(CMIA = kjemiluminoscens-mikropartikkelanalyse)
Analyseapparat: Alinity I (Abbott)

Indikasjon

Diagnostikk og oppfølging av pasienter med hjertesvikt. Differensialdiagnostisk ved akutt dyspnoe for å skille mellom hjerte- og lungesvikt.

Utføres

Mandag til Fredag på dagtid

Referanseområde

0 - 75 år: < 125 ng/L
   >75 år: < 450 ng/L

Analytisk variasjon (CV)

7 % i nivå 200 - 2500 ng/L

Svarvurdering

Nivået av NT-proBNP stiger noe med alderen. 125 ng/L er en anbefalt grense for å utelukke hjertesvikt hos pasienter uten akutte symptomer. Dette er særlig aktuelt i allmennpraksis for å vurdere hvorvidt pasienter bør henvises til kardiolog for ekkokardiografi.

300 ng/L er en anbefalt grense for å utelukke hjertesvikt hos pasienter med dyspnoe eller symptomforverrelse.

Referanser

Pakningsvedlegg fra Abbott
Brukerhåndboka
Referanseområdet er hentet fra: FDA godkjent RI og 

The N-Terminal Pro-BNP Investigation of

Dyspnea in the Emergency Department

(PRIDE) Study. Am J Cardiol 2005;95:948-954

Kommentar

Måleområde: 9 – 70 000 ng/L
Svar utgis uten desimaler

Forhøyede IgG nivåer i humant serum (> 47 g/L) kan interferere med måling av NT-proBNP.
NPU kode:21571

Refusjonskategori:MB10

Avdeling

Avdeling for medisinsk biokjemi
Tlf. 51 51 95 14
Faggruppe/Seksjon: Immun kjemi

Akkrediteringsstatus

Akkreditert