DPYD (Dihydropyrimidin dehydrogenase) v. 1.3, 11.05.2020

Prøvemateriale

Fullblod

EDTA-glass

Analysevolum

3 ml EDTA-blod

Forsendelse

EDTA-blod sendes uten spesielle forholdsregler

Indikasjon

Tidligere, pågående eller planlagt behandling med legemidler som metaboliseres av dihydropyrimidin dehydrogenase (DPD)-enzymet.
Aktuelle legemidler er fluoropyrimidiner som fluorouracil (Flurablastin®), kapecitabin (Xeloda®) eller tegafur (Teysuno®)
Se www.anx.no/dpyd/ for mer informasjon.
Utredning av medfødte defekter i purin-/pyrimidinstoffskiftet. Dersom indikasjon er utredning av medfødt metabolsk sykdom uavhengig av cytostatikabehandling, ta kontakt med: Seksjon for medfødte metabolske sykdommer, Avd. for medisinsk biokjemi, OUS

Kommentar

Se mer informasjon i E-håndboka ved OUS

Analysested

Oslo universitetssykehus HF, Rikshospitalet

Avdeling for medisinsk biokjemi, Seksjon for Biokjemisk genetikk

Sognsvannsveien 20

0372 Oslo             

Rekvisisjonsskjema

Analyseoversikter og rekvisisjoner ved eksterne laboratorier