DPYD (Dihydropyrimidin dehydrogenase) v. 1.4, 01.09.2021

Prøvemateriale

Fullblod

EDTA-glass

Analysevolum

3 ml EDTA-blod

Forsendelse

Glasset sendes romtemperert

Holdbarhet

Oppbevares i kjøleskap. Holdbar i 3 uker.

Indikasjon

Tidligere, pågående eller planlagt behandling med legemidler som metaboliseres av dihydropyrimidin dehydrogenase (DPD)-enzymet.
Aktuelle legemidler er fluoropyrimidiner som fluorouracil (Flurablastin®), kapecitabin (Xeloda®) eller tegafur (Teysuno®)
Se www.anx.no/dpyd/ for mer informasjon.
Utredning av medfødte defekter i purin-/pyrimidinstoffskiftet. Dersom indikasjon er utredning av medfødt metabolsk sykdom uavhengig av cytostatikabehandling, ta kontakt med: Seksjon for medfødte metabolske sykdommer, Avd. for medisinsk biokjemi, OUS

Kommentar

Se Analyseoversikten på Haukeland

Se eventuelt labhåndboka til OUS

Analysested

Avdeling for medisinsk genetikk

Laboratorieklinikken, Haukeland universitetssjukehus

Postboks 1400, 5021 Bergen

Rekvisisjonsskjema

Analyseoversikter og rekvisisjoner ved eksterne laboratorier