Blodutstryk (010) kun for SUS avdelinger og interne poliklinikker v. 1.3, 10.05.2021

 

 Prøvemateriale

 EDTA-fullblod, venøst.

 Kapillærblod dersom venøst blod ikke er mulig. 

 Analysevolum

 3 ml. 

 Holdbarhet

 Utstryket må lages på Avdeling for medisinsk biokjemi senest 4 timer etter at prøven er tatt.

 Metode

 Mikroskopi av farget blodutstryk. Fargemetode: May-Grünwald-Giemsa.

 Indikasjon

 Vurdering av blodutstryk er primært til påvisning av patologi i leukocyttrekken.

 Utføres

 Hele døgnet. 

 Referanseområde

 Neutrofile granulocytter

 < 18 mnd 25 - 45%

 > 18 mnd 40 - 70%

 Lymfocytter

 < 18 mnd 40 - 70 %

 > 18 mnd 20 - 45 %

 Monocytter

 2  - 10 %

 Eosinofile granulocytter

 < 6 %

 Basofile granulocytter

<  2 %

 Svarvurdering

 Sykehusets avdelinger og sykehusets interne poliklinikker bestiller blodutstryk(010) i DIPS. Avdeling for medisinsk biokjemi lager blodutstryk og disse farges med May-Grünwald-Giemsa.

 Avdelingene blir kontaktet når utstryket er klart til henting. Avdelingene må hente blodutstryket på AMB, vurdere blodutstryket selv eller avtale med hematolog med ansvar for mikroskopering.

 

 Høye verdier:

 Umodne celler: Leukemier, infeksjoner, toksiske tilstander.

 Neutrofili: Infeksjoner, vevshenfall, blødninger, myelofibrose.

 Eosinofili: Allergi, parasitter, soppinfeksjoner.

 Basofili: Allergiske reaksjoner, KML, PCV, hypotyreose, kronisk hemolytisk anemi.

 Lymfocytose: Virusinfeksjoner, leukemi, mononukleose.

 Monocytose: Myeloproliferativ sykdom, kroniske infeksjoner, inflammatoriske sykdommer,  forskjellige typer kreftsykdom.

 Lave verdier:

 Neutropeni, benmargsskade.

Akkrediteringsstatus

 Ikke akkreditert

Kommentar

 

 Analysekode: NOR15259                  

 Refusjonskode: MB9

 Avdeling

 Avdeling for medisinsk biokjemi

 Tlf: 51519509

 Faggruppe: Hematologi