Muskelbruktest (Exercise forarm test) v. 1.1, 17.12.2021

 

 

Prøvemateriale

Fullblod

Heparin-glass + EDTA-glass

 

Analysevolum

3 ml

 

Rekvirering

 

Pasienten må ha fem bestillinger.

 

Ammoniakk (221) og Laktat (138) skal bestilles i alle.

  • 0-prøve: ammoniakk og laktat
  • Prøve 2: tas etter 1 minutt
  • Prøve 3: tas etter 2 minutter
  • Prøve 4: tas etter 3 minutter
  • Prøve 5: tas etter 5 minutter

Prøvetaking

Tas på Avdeling for medisinsk biokjemi sin poliklinikk

 

Fremgangsmåte:

  1. 0-prøve ved baseline.

 

  1. La pasienten åpne og knytte hånden repetert og så fort som mulig i 1 minutt.

 

  1. Sett så inn en kanyle i armen og mål laktat og ammoniakk 1 minutt etter avsluttet muskelbruk.

 

  1. La kanylen sitte i armen og mål laktat/ammoniakk igjen ved 2 minutter, 3 minutter og 5 minutter etter avsluttet muskelbruk. (Tapp også litt blod ved ca 4 minutter for å unngå at kanylen går tett).

        

Prøvebehandling

Se Ammoniakk (221) og Laktat (138)

 

Metode

Se Ammoniakk (221) og Laktat (138)

 

Indikasjon

Mistanke om metabolsk myopati.

 

Tretthet, smerter eller kramper ved bruk av muskulatur kan i sjeldne tilfeller skyldes en forstyrrelse i muskelens / mitokondrienes metabolisme av karbohydrater og/eller lipider. EMG og muskebiopsi kan være normale ved metabolske myopatier. Muskelbruk testen kan avdekke metabolske forstyrrelser.

 

Svarvurdering

Normal respons: 3-4 ganger stigning av laktat og ammoniakk.

 

Ingen stigning av laktat men stigning av ammoniakk kan skyldes dekfekt i phosphorylase, phosphorylase b kinase, phosphoglycerate mutase, phosphoglycerate kinase, laktat dehydrogenase og endolase. (Normal stigning i ammoniakk sikrer at pasienten har tatt nok i ved muskelbruken.)

 

Stigning i laktat uten ammoniakk stigning skyldes myoadenylate deaminase mangel.

Avdeling

Avdeling for medisinsk biokjemi

Tlf. 51519122 / 51519514

Faggruppe/Seksjon: Medikament