Muskel bruk test (Exercise forarm test) v. 1.0, 26.01.2016

 

 

Prøvemateriale

Fullblod

Heparin-glass + EDTA-glass

Analysevolum

3 ml

Prøvetaking

Tas på bloprøvetakingspoliklinikken.

 

Amoniakk og Laktat skal analyseres.

 

Fremgangsmåte:

  • Ta laktat og ammoniakkprøve ved baseline.

 

  • La pasienten åpne og knytte hånden repetert og så fort som mulig i 1 minutt.

 

  • Sett så inn en kanyle i armen og mål laktat og ammoniakk 1 minutt etter avsluttet muskelbruk.

 

  • La kanylen sitte i armen og mål laktat/ammoniakk igjen ved 2 minutter, 3 minutter og 5 minutter etter avsluttet muskelbruk. (Tapp også litt blod ved ca 4 minutter for å unngå at kanylen går tett).         

Prøvebehandling

Se Amoniakk (221) (EQS 17250)

og Laktat (138) (EQS 17596)

Metode

Se Amoniakk (221) (EQS 17250)

og Laktat (138) (EQS 17596)

Indikasjon

Mistanke om metabolsk myopati.

 

Tretthet, smerter eller kramper ved bruk av muskulatur kan i sjeldne tilfeller skyldes en forstyrrelse i muskelens / mitokondrienes metabolisme av karbohydrater og/eller lipider. EMG og muskebiopsi kan være normale ved metabolske myopatier. Muskelbruk testen kan avdekke metabolske forstyrrelser.

Svarvurdering

  • Normal respons: 3-4 ganger stigning av laktat og ammoniakk.

 

  • Ingen stigning av laktat men stigning av amoniakk kan skyldes dekfekt i phosphorylase, phosphorylase b kinase, phosphoglycerate mutase, phosphoglycerate kinase, laktat dehydrogenase og endolase. (Normal stigning i ammoniakk sikrer at pasienten har tatt nok i ved muskelbruken.)

 

  • Stigning i laktat uten ammoniakk stigning skyldes myoadenylate deaminase mangel.

Avdeling

Avdeling for medisinsk biokjemi

Tlf. 51519514

Faggruppe/Seksjon: Medikament