Influensavirus A og B hurtigtest (PCR) (A) v. 1.8, 28.10.2020

 

Indikasjon

Sterk mistanke om influensa og behov for rask avklaring hos innlagte pasienter, f.eks. hos alvorlig syk pasient eller ved isolering i påvente av svar.

Klinisk indikasjon må oppgis på rekvisisjonen, da dette er en ressurskrevende analyse.

Rekvisisjonen merkes "hurtigtest".

Prøvemateriale                        

Nasopharynxsekret/-aspirat

Halssekret 

Bronkoalveolær lavage (BAL), trachealsekret, ekspektorat

Analysevolum

Minimum 500 µl eller 3 ml UTM-RT

Transportmedium/prøvebeholder

UTM-RT (virustransportmedium) til nasopharynxsekret/-aspirat og halsprøve

Steril universalkonteiner til BAL, trachealsekret og ekspektorat 

Se: Bestilling av prøvetakingsutstyr, mikrobiologi

Prøvetaking

Se: Influensavirus A og B PCR (A)

Merking av prøve

Strekkodelapp fra rekvisisjon eller etikettprinter (elektronisk rekvirering). Evt. fullt navn og fødselsnummer

Prøvebehandling

Prøven leveres snarest til laboratoriet

Prøven leveres i avdelingens ekspedisjon mandag til fredag 08.00-15.30 og lørdag 08.00-13.30.

Ettermiddag/kveld, søndager og høytidsdager, ta kontakt med avdelingen på 518806. 

Metode

PCR (polymerasekjedereaksjon).GeneXpert

Utføres

Mandag til fredag 08.00-19.00

Lørdag, søndag og høytidsdager 08.00-13.30

Svartid

Innen 2 timer, fra prøven er ankommet laboratoriet

Alle svar ringes rekvirent straks analysen er ferdig

Svarvurdering

Påvist/ikke påvist/inkonklusiv

Rekvisisjonsskjema

Blå. Seksjon for virologi og molekylærdiagnostikk

Rekvisisjonen merkes "hurtigtest"

Avdeling

 

Avdeling for medisinsk mikrobiologi

Tlf: 51518800

Seksjon for virologi og molekylærdiagnostikk

Tlf: 51518856

Akkrediteringsstatus Akkreditert