Androgen steroidprofil i urin

Androgen steroidprofil i urin v. 1.6, 11.04.2022

 

Prøvemateriale

Døgnurin

Sterilinglass eller annet

Prøvetaking

1. For å avsløre misbruk av anabol-androgene steroider (AAS) er det viktig at urinprøvetakingen skjer mens misbruket foregår eller kort tid etter at misbruk har funnet sted. Dette innebærer at prøvetakingen ikke skal være kjent av pasienten på forhånd. Prøvetakingen må dessuten bli gjennomført på en slik måte at manipulasjoner under og før prøvetakingen ikke er mulig. For misbruksanalyse er en enkel urinprøve tilstrekkelig.

2. Skal steroidprofil av endogene steroidmetabolitter utføres, er det nødvendig med en døgnurinsamling: Første morgenurin kastes. Deretter samles all urin i en beholder til og med morgenurinen dagen etter. Beholderen må stå kjølig under urinsamlingen. Døgnmengden blandes godt, volumet måles og noteres på rekvisisjonen, og 50 ml sendes Hormonlaboratoriet. Tidspunkt for start og avslutning på urinsamlingen oppgis på rekvisisjonen. Urinen oppbevares i kjøleskap og sendes snarest til Hormonlaboratoriet.

Analysevolum

Minst 50 ml

Holdbarhet

Oppbevares kjølig

Indikasjon

Analysen er beregnet til både avsløring av AAS-misbruk og vurdering av utskillelsen av endogene anabol-androgene steroidmetabolitter.

Kommentar

Se også Androgen steroidprofil i urin i brukerhåndboken til OUS

Analysested

Oslo universitetssykehus HF, Aker sykehus

Hormonlaboratoriet, Norges laboratorium for dopinganalyse

Trondheimsveien 235

0586 Oslo

Rekvisisjonsskjema

Rekvisisjon

eller finn rekvisisjon her: Analyseoversikter og rekvisisjoner ved eksterne laboratorier