Fiskeodør-sykdom (trimethylamiuri-fish odour syndrome) v. 1.2, 19.05.2020

 

Prøvemateriale

Døgnurin

Analysevolum

20 ml

Prøvebehandling

24 timers urin samling.

Kontainer til samling av urinen  kan fås  utlevert på Avdeling for medisinsk biokjemi.  Før dunk utleveres må ca. 10 mL av 5M HCL syre tilsettes kontaineren for surgjøring av urinen, og for stabilisering av trimethylamine.

Første dags morgenurin blir kastet. Begynn deretter å samle urin.

Til og med morgenurinen neste morgen skal tas med.

Døgnurinen blandes godt når den er ferdigsamlet, volumet blir målt og notert på rekvisisjon, og det blir tatt ut prøve fra blandingen som sendes til laboratoriet.

Se link til sikkerhetsdatablad:

https://www.sigmaaldrich.com/MSDS/MSDS/DisplayMSDSPage.do?country=NO&language=no&productNumber=13-1700&brand=SAJ&PageToGoToURL=https%3A%2F%2Fwww.sigmaaldrich.com%2Fcatalog%2Fproduct%2Fsaj%2F13

Forsendelse

Spesielle hensyn ved forsendelse

Holdbarhet

Må ankomme laboratoriet snarest, senest innen 2 dager.

Indikasjon

Mistanke om fish odour syndrome/Trimethylaminuri.

Kommentar

  Rekvirenter kan kontakte Urinlab på Medisinsk biokjemi for å få rett rekvisisjon.   

Spesialanalyse som sendes til England. Testen koster ca. 160 Euro som rekvirent må betale.

 

Se https://www.sheffieldchildrens.nhs.uk/laboratory-medicine/clinical-chemistry/metabolic-biochemistry/ for mer informasjon.

Eventuelt søk etter TMAU testing på Sheffield Children's Hospital

 

Kontaktperson:

Nigel Manning

Principal Clinical Scientist

Dept. Clinical Chemistry

Sheffield Children's Hospital

Sheffield S10 2TH

UK

Phone: 0114 271 7307

Fax: 0114 270 6121

Svarvurdering

Resultat foreligger innen 3 uker

Sendested

Dept. Clinical Chemistry

Sheffield Children's Hospital

Sheffield S10 2TH

UK

 

 

Søkeord

fish odour syndrom syndrome TMAU tri trimethyl trimeth trimethylaminuri Fiske lukt sykdom, fiskelukt syndrom fisk