Morfin (Dolcontin)

Morfin (Dolcontin) v. 1.4, 28.02.2022

 Prøvemateriale

 Serum

 Glass uten gel

 Prøvetaking

 Referanseområdet gjelder når prøven er tatt rett før neste dose skal gis, hvilket i praksis vil si 1-2 timer etter siste dose ved intravenøse   injeksjoner, 2-4 timer etter siste dose ved intramuskulære injeksjoner, 4-6 timer etter siste dose    for mikstur/tabletter og 8-12 timer etter siste   dose for depottabletter/mikstur med depotgranulat (Dolcontin).

 Analysevolum

 1,5 ml

 Prøvebehandling

 Sentrifugeres og avpipetteres før sending

 Kommentar

 Se analyser på St.Olav sine sider

 Se også Farmakologiportalen

 Analysested

 St. Olavs Hospital, Avdeling for klinisk farmakologi

 Laboratoriet medisinsk klinikk

 Erling Skjalgssons gate 1

 7030 Trondheim

 Rekvisisjonsskjema

 Analyseoversikter og rekvisisjoner ved eksterne laboratorier