Syntetisk cannabinoider i urin v. 1.1

 

Prøvemateriale

Urin 

Glass godkjent til sending

Kommentar

Se den enkelte analyse under syntetiske cannabinoider, Farmakologiportalen 

Rekvisisjonsskjema 

Rekvisisjon til St.Olav

Rekvisisjon til OUS

Avdeling

St.Olav hospital

Laboratoriet medisinsk klinikk

Erling Skjalgssons gate 1

7030 Trondheim

 

eller

 

Aker sykehus

Postboks 4959 Nydalen

0424 Oslo