v. 1.0 Syntetisk cannabinoider i urin

 

Prøvemateriale

Urin

 I glass godkjent til sending

Kommentar

Se eventuelt under syntetiske cannabinoider, St.Olav hospital

Rekvisisjonsskjema

Rekvisisjon

Avdeling

St.Olav hospital

Laboratoriet medisinsk klinikk

Erling Skjalgssons gate 1

7030 Trondheim