Gulfebervirus (Yellow fever virus) antistoff v. 1.1, 20.01.2020

 

Indikasjon

Se lenke for indikasjon
Lenke:
Gulfebervirus - FHI

Prøvemateriale

Serum

Serum m/gel (Helst eget prøveglass)

 

 

Se lenker for evt. andre typer prøvemateriale
Se lenke for evt. informasjon om prøvebehandling, holdbarhet og analysevolum


Lenker: Gulfebervirus - FHI

Praktisk veiledning FHI: Prøvemengde, medium, kjøling og pakking

Forsendelse

Blodprøver må ankomme Avdeling for medisinsk mikrobiologi (SUS) hverdager innen kl: 14:00
(mandag-torsdag), for å sikre forsendelse samme dag.
Blodprøver som ankommer etter kl: 14:00, sendes neste hverdag (mandag-torsdag)

Analysested

Folkehelseinstituttet (FHI)
Veileder for mikrobiologiske analyser:
https://www.fhi.no
Rekvisisjon:
Rekvisisjon FHI

Kommentar

For mer informasjon

Se: Rekvirering av mikrobiologiske analyser

Se: Gulfeber - Veileder for helsepersonell FHI