Adenovirus PCR (A)

Adenovirus PCR (A) v. 1.6, 27.11.2022

Indikasjon

Mistanke om aktuell adenovirus-infeksjon

Prøvemateriale

Øyesekret

Evt. avskrap/vev fra øye

Evt. luftveissekret; nasopharynxsekret/aspirat, halssekret, bronkoalveolær lavage (BAL), trachealsekret, ekspektorat (se Kommentar)

Transportmedium/prøvebeholder

Virustransportmedium

Steril sprøyte/steril universalkonteiner

Analysevolum

Minimum 300 µl ved flytende prøvemateriale

Prøvebehandling

Oppbevares i kjøleskap før forsendelse

Holdbarhet

Sendes snarest til laboratoriet

Merking av prøve

Prøveglasset merkes med etikett fra etikettskriver (elektronisk rekvirering). Evt. fullt navn og fødselsnummer

Metode

Realtime PCR (polymerasekjedereaksjon)

Utføres

Mandag til fredag, 2- 5 ganger per uke

Svartid

1- 4 dager

Svar/svarvurdering

Påvist/ikke påvist/inkonklusiv

Kommentar

Analysen er akkreditert for øyeprøver

Analysen er verifisert for luftveisprøver

Avdeling

Avdeling for medisinsk mikrobiologi

Tlf: 51518873

Akkrediteringstatus

Akkreditert for øyeprøver

Ikke akkreditert for andre prøvematerialer