Adenovirus PCR (A)

Adenovirus PCR (A) v. 1.5, 07.05.2021

Indikasjon

Mistanke om aktuell adenovirus-infeksjon

Prøvemateriale

Øyesekret

Evt. avskrap/vev fra øye

Evt. luftveissekret; nasopharynxsekret/aspirat, halssekret, bronkoalveolær lavage (BAL), trachealsekret, ekspektorat (se Kommentar)

Transportmedium/prøvebeholder

Virustransportmedium

Steril sprøyte/steril universalkonteiner

Analysevolum

Minimum 300 µl ved flytende prøvemateriale

Prøvebehandling

Oppbevares i kjøleskap før forsendelse

Holdbarhet

Sendes snarest til laboratoriet

Merking av prøve

Strekkodelapp fra rekvisisjon eller etikettprinter (elektronisk rekvirering).

Evt. fullt navn og fødselsnummer

Metode

Realtime PCR (polymerasekjedereaksjon)

Utføres

Mandag til fredag, 2- 5 ganger per uke

Svartid

1- 4 dager

Svar/svarvurdering

Påvist/ikke påvist/inkonklusiv

Kommentar

Analysen er akkreditert for øyeprøver

Analysen er verifisert for luftveisprøver

Rekvisisjonsskjema

Blå. Seksjon for virologi og molekylærdiagnostikk

Avdeling

Avdeling for medisinsk mikrobiologi

Tlf: 51518800

Akkrediteringstatus

Akkreditert for øyeprøver

Ikke akkreditert for andre prøvematerialer