v. 1.4 Adenovirus PCR (A)

 

Indikasjon

Mistanke om aktuell adenovirus-infeksjon

Prøvemateriale

Øyesekret, evt. avskrap/vev fra øye.

For andre prøvematerialer f.eks. luftveissekret, se Kommentar under. 

Transportmedium/prøvebeholder

UTM-RT

Steril sprøyte, steril universalkonteiner

Analysevolum

Minimum 300 µl ved flytende prøvemateriale

Prøvebehandling

Oppbevares i kjøleskap før forsendelse

Holdbarhet

Sendes snarest til laboratoriet

Merking av prøve

Strekkodelapp fra rekvisisjon eller etikettprinter (elektronisk rekvirering). Evt. fullt navn og fødselsnummer

Metode

Realtime PCR (polymerasekjedereaksjon)

Utføres

Mandag til fredag, 2- 5 ganger per uke

Svartid

1- 4 dager

Svar/svarvurdering

Påvist/ikke påvist/inkonklusiv

Kommentar

Analysen er kun akkreditert for øyeprøver.

Analysen utøres også fra andre prøvematerialer og er verifisert for luftveisprøver.

Rekvisisjonsskjema

Blå. Seksjon for virologi og molekylærdiagnostikk

Avdeling

 

Avdeling for medisinsk mikrobiologi

Tlf: 51518800

Seksjon for virologi og molekylærdiagnostikk

Tlf: 51518856

Akkrediteringsstatus Akkreditert for øyeprøver, se forøvrig Kommentar.