FIB-4 (Fibrosis-4) (690)

FIB-4 (Fibrosis-4) (690) v. 1.1, 25.04.2022

 

Prøvemateriale

Serum (Gel/glass uten tilsetning) og

EDTA-blod (EDTA-glass)

 

Analysevolum

Serum 0,5 mL

EDTA-blod 3 mL

 

Holdbarhet

Avpipettert serum/serum over gel er holdbart 7 døgn. Oppbevares kjølig.

 

EDTA-blod er holdbart i 48 timer. Oppbevares i kjøleskap. Kapillærblod er holdbart i 8 timer.

 

Metode

Beregning ut fra ASAT, ALAT, Trombocytter og alder på pasient.

 

FIB-4= Alder(år)*ASAT(U/L)/Trc(109/L)*√ALAT(U/L)

 

Indikasjon

Hjelpemiddel i diagnostisering av leverfibrose

 

Utføres

Hele døgnet

 

Referanseområde

< 1,3  under 65 år

< 2     over 65 år

Analytisk variasjon (CV)

ALAT<4%

ASAT <3%

TRC 2% i nivå 250x109/L

Svarvurdering

Grense <1,31 er en aksjonsgrense for å ikke ha fibrose i lever.

 

Referanser

Referanse:  FIB-4 kalkulator

 

Prospective screening for significant liver fibrosis by fibrosis-4 in primary care patients without known liver disease, Eur J Gastroenterol Hepatol.

2021 Dec; 33(Suppl 1) https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8734630/

 

Kommentar

Liver fibrosis was suspected by FIB-4 score in 19.1% of patients with no previously known liver disease. The detection of significant fibrosis by the FIB-4 allowed the GP to suspect liver disease. The FIB-4 score that can be automatically generated should allow earlier recognition of liver disease in the general population.

 

Avdeling

Avdeling for medisinsk biokjemi

Tlf. 51519514

Faggruppe/Seksjon: Klinisk kjemi/hematologi

 

Akkrediteringsstatus

Ja