Levetiracetam (Keppra) v. 1.6

Prøvemateriale

Serum

Glass uten gel.

Analysevolum

Minimum 0,5 ml serum når det blir bestilt en analyse; 1 ml når det blir bestilt flere analyser.

Pasientforberedelse

Ved terapikontroll: Prøven bør tas rett før neste dose (bunnkonsentrasjon), og når konsentrasjonen er i likevekt (minimum 5 halveringstider etter oppstart eller doseendring).

Prøvebehandling

Serum avpipetteres før sending

Holdbarhet

Separert serum er holdbart i 7 døgn

Indikasjon

 

Rutinekontroll, vurdering av etterleving, terapisvikt, bivirkninger, interaksjoner, dokumentasjon ved bruk av doser utenfor anbefalt område, og ved mistanke om forgifting

Kommentar

Se også Analyseoversikten

Analysested

Haukeland universitetssjukehus, Medisinsk biokjemi og farmakologi

Laboratoriebygget, varemottak

Jonas Lies vei 91B

5021 Bergen

Rekvisisjonsskjema

Rekvisisjon, eller finn rekvisisjon via Analyseoversikter og rekvisisjoner ved eksterne laboratorier