Alfa-L-iduronidase v. 1.3

 

Prøvemateriale

Fullblod

EDTA-glass

Analysevolum

2 x 4 mL EDTA-blod (Minimum 4 mL). Det må også tas prøve av en frisk kontrollperson som sendes sammen med pasientprøven.

Prøvebehandling

Romtemperatur, ikke frys!

Forsendelse

Prøven må være mottatt på laboratoriet samme dag eller tidlig dagen etter prøvetaking. Sendes ekspress over natten.

Indikasjon

Mistanke om mukopolysakkaridose type I (Hurler)

Kommentar

Tas bare etter avtale. Tlf: 23 07 10 48

Se mer informasjon om analysen  i  analyseregister ved ous

Se eventuelt Metabolsk screening (medfødte stoffskiftesykdommer)

Analysested

Seksjon for medfødte metabolske sykdommer

c/o Preanalyttisk seksjon, inngang B2, 2.etg

Avdeling for medisinsk biokjemi, Rikshospitalet

Oslo Universitetssykehus

Sognsvannsveien 20

0372 Oslo

 

Rekvisisjonsskjema

Rekvisisjon

eller finn rekvisisjon via Analyseoversikter og rekvisisjoner ved eksterne laboratorier