Laboratoriehåndbok - Avdeling for medisinsk biokjemi v. 1.28, 16.05.2022
Oppdatert akkrediteringsomfang fås vedhendvendelse til Avdeling for medisinsk biokjemi