v. 1.25 Laboratoriehåndbok - Avdeling for medisinsk biokjemi