Generell informasjon - medisinsk biokjemi
Analyseoversikter og rekvisisjoner ved eksterne laboratorier
Bestillingsliste Avdeling for Medisinsk Biokjemi - PHT
Blodprøvetaking generell veiledning - rekkefølge rør. Plakat til utskrift
Desentralisert prøvetaking - Prosedyre for kapillær prøvetaking
Misbruksanalyser. Veiledning fra Avdeling for medisinsk biokjemi
PHT: Prøvebehandling før transport
Poliklinisk rekvisisjon LAR urin. Avdeling for medisinsk biokjemi
Prosedyre for venøs blodprøvetaking
Prøvetaking til urinanalyser. Avdeling for medisinsk biokjemi
Referanseområde, Avdeling for medisinsk biokjemi
Refusjonssatser for offentlige poliklinikker
Rekvirering og etterrekvirering av analyser til Avdeling for medisinsk biokjemi. Gjelder primærhelsetjenesten
Rekvisisjon. Avdeling for medisinsk biokjemi
Seksjon 2: Infoskriv, IFob
Svarrapportering fra Avdeling for medisinsk biokjemi. Gjelder primærhelsetjenesten
Taxi-kort. Avdeling for Medisinsk Biokjemi
Videresending av prøver til eksterne laboratorier. Hvilke analyser skal sendes hvor?