Generell informasjon - medisinsk biokjemi
Analyseoversikter og rekvisisjoner ved eksterne laboratorier
Bestillingsliste Avdeling for medisinsk biokjemi
Blodprøvetaking generell veiledning - rekkefølge rør. Plakat til utskrift
Blodprøvetaking, generell veiledning
Misbruksanalyser. Veiledning fra Avdeling for medisinsk biokjemi
Nasjonal brukerhåndbok i medisinsk biokjemi. Informasjon, Avdeling for medisinsk biokjemi
Poliklinisk rekvisisjon for blodprøver, Avdeling for medisinsk biokjemi
Poliklinisk rekvisisjon for LAR Helse Fonna
Poliklinisk rekvisisjon for LAR Helse Stavanger
Prøvetaking til urinanalyser. Avdeling for medisinsk biokjemi
Referanseområde, Avdeling for medisinsk biokjemi
Refusjonssatser for offentlige poliklinikker
Rekvirering og etterrekvirering av analyser til Avdeling for medisinsk biokjemi. Gjelder primærhelsetjenesten
Rekvisisjon for allergi
Rekvisisjon for urin - fæces - spinalvæske - beinmarg - diverse
Sendeskjema dobbeltest
Svarrapportering fra Avdeling for medisinsk biokjemi. Gjelder primærhelsetjenesten
Taxi-kort. Avdeling for Medisinsk Biokjemi
Videresending av prøver til eksterne laboratorier. Hvilke analyser skal sendes hvor?