Generell informasjon - medisinsk biokjemi
Analyseoversikter og rekvisisjoner ved eksterne laboratorier
Bestillingsliste Avdeling for Medisinsk Biokjemi - PHT
Blodprøvetaking generell veiledning - rekkefølge rør. Plakat til utskrift
Misbruksanalyser. Veiledning fra Avdeling for medisinsk biokjemi
PHT: Prøvebehandling før transport
Poliklinisk rekvisisjon for LAR Helse Fonna
Poliklinisk rekvisisjon for LAR Helse Stavanger
Prosedyre for kapillær prøvetaking
Prosedyre for venøs blodprøvetaking
Prøvetaking til urinanalyser. Avdeling for medisinsk biokjemi
Referanseområde, Avdeling for medisinsk biokjemi
Refusjonssatser for offentlige poliklinikker
Rekvirering og etterrekvirering av analyser til Avdeling for medisinsk biokjemi. Gjelder primærhelsetjenesten
Rekvisisjon for allergi
Rekvisisjon for blodprøver, Avdeling for medisinsk biokjemi
Rekvisisjon for urin - fæces - spinalvæske - beinmarg - diverse
Svarrapportering fra Avdeling for medisinsk biokjemi. Gjelder primærhelsetjenesten
Taxi-kort. Avdeling for Medisinsk Biokjemi
Videresending av prøver til eksterne laboratorier. Hvilke analyser skal sendes hvor?