Selen

Selen v. 1.5, 11.04.2022

Prøvemateriale

Serum

Spesialglass med mørk blå propp, uten tilsettning. Glasset har rød stripe langs venstre side av etiketten.

Prøvetaking

Glass til spormetaller tas først dersom flere rør skal tas.

Merk glasset på en slik måte at den røde stripen viser.

Analysevolum

0,5 ml serum

Prøvebehandling

Skal sentrifugeres innen 2 timer og serum pipetteres over i nunc-rør med helt ren pipette(som har vært oppbevart beskyttet fra støv).

Plastrøret merkes med pasientens ID og «serum til spormetaller».

Indikasjon

Langvarig underernæring, muskel- eller hjertesykdom med uklar etiologi, RA, mistanke om selenforgiftning

Holdbarhet

14 dager i kjøleskap.

Kommentar

Se også Analyseoversikten til HUS

Se også Selen i Nasjonal brukerhåndbok

Analysested

Haukeland Universitetssykehus, Medisinsk biokjemi og farmakologi

Laboratoriebygget, varemottak

Jonas Lies vei 91B

5021 Bergen

Rekvisisjonsskjema

Rekvisisjon

Eller finn rekvisisjon via linken Analyseoversikter og rekvisisjoner ved eksterne laboratorier