Allergianalyser

Allergianalyser v. 1.2, 30.11.2016

Allergianalyser som utføres på avd. for medisinsk biokjemi SUS

Phadiatop: multiallergentest med de vanligste luftveisallergener. Se Phadiatop, screening-test for inhalasjonsallergier (240)

fx5: multiallergentest med de vanligste matvareallergener. Se fx5E , screeningtest for de vanligste matvarer (242)

Total-IgE. Se IgE, total (241)

Spesifikk IgE: utover allergenene som går under screeningtestene Phadiatop og fx5, utføres det flere allergentester. Se Allergenspesifikt Immunglobulin E (Spesifikk IgE)