MPV -middel platevolum (009)

MPV -middel platevolum (009) v. 1.6, 04.09.2018
Prøvemateriale

EDTA-blod

EDTA-glass

Analysevolum 3 ml
Prøvebehandling

Feilkilder: Feil prøvetakingsteknikk. Feil oppbevaring. For gammel prøve.

Analysen kan ikke etterbestilles i prøve som er tatt kapillært.

Metode Maskinell trombocyttvolummåling
Utføres Hele døgnet
Referanseområde Kvinner: 9,2 – 12,5 fL
Menn: 9,2 – 12,5 fL
Analytisk variasjon (CV) 5 %
Referanser Thomas Nebe (J Lab Med 2011;35(1):1–25)
Egne forsøk
Kommentar

Analysekode NPU03562

Refusjonskode MB0

Avdeling

Avdeling for medisinsk biokjemi

Tlf: 51519514

Faggruppe/Seksjon: Hematologen