Trombocyttindekser (009) (MPV, PDW, P-LCR%) v. 2.1, 02.02.2022
Prøvemateriale

EDTA-blod

EDTA-glass

Analysevolum

3 ml

Holdbarhet

48 t.

Kapillærblod er holdbart i 8 timer.

Feilkilder

For dårlig blanding ved prøvetaking med påfølgende koageldannelse. Feil oppbevaring av prøven. For gammel prøve. Trombocyttaggregering. 

I enkelte tilfeller med store trombocytter eller alvorlig trombocytopeni vil trombocyttindekser ikke bli beregnet.

Metode

Maskinell trombocyttvolummåling: Impedanse.
Instrument: Sysmex XN.

Indikasjon

 

Trombocyttindekser er relatert til morfologi og trombopoiese.

MPV: Mean platelet volume. Middel trombocyttvolum.

PDW: Platelet distribution width. Denne beskriver størrelsesfordelingen av trombocytter. PDW øker ved trombocytt-anisocytose.

P-LCR%: Platelet large cell ratio. P-LCR% indikerer mengden sikulerende trombocytter som er større enn 12 fL.

Utføres

Hele døgnet

Referanseområde

MPV:

Kvinner og menn: 9,2 – 12,5 fL

PDW: 

Kvinner: 9,3 - 17,0 fL 
Menn: 9,3 - 17,3 fL

P-LCR%:

15 - 45 %

Analytisk variasjon (CV)

MPV: 1% i nivå 8,8 fL

PDW: 2% i nivå 7,5 fL

P-LCR%: 8% i nivå 9,8%

Referanser

Thomas Nebe (J Lab Med 2011;35(1):1–25)
Usman Ali et al (Hematol Transfus Cell Ther, 2019;41(2):153-157.) (referanseintervall PDW)
SYSMEX (referanseintervall P-LCR%)
Egne forsøk

Kommentar

Analysekode NPU03562

Refusjonskode MB0

Akkrediteringsstatus

Ikke akkreditert

Avdeling

Avdeling for medisinsk biokjemi

Tlf: 51519514

Faggruppe/Seksjon: Hematologi