Koagulasjonsfaktorer v. 1.9

Prøvemateriale

 Citrat-plasma

 Citrat-rør

Analysevolum

 3 stk Citrat-rør. Hvis bare en analyse er rekvirert, er det nok med ett rør.

Prøvebehandling

 Rørene fylles til streken. Bland godt.

 NB! Prøverørene skal ikke settes på is.

 Sentrifugeres straks vi mottar røret dersom prøven tas pga blødningstendens, ellers innen 1 time.

 Sentrifugeres på minst 2000-2500g i minst 15 minutter. Skal sentrifugeres i romtemperatur.

 Plasma avpipetteres umiddelbart i 2 plastrør. Ved avpipettering må det være 0,5 cm plasma igjen over blodlegemene, som ikke skal   benyttes. Prøverørene fryses.

Forsendelse

 Rørene sendes frosset

Indikasjon 

 Mistanke om økt blødningstendens. Sykehistorie, klinikk og/eller familiehistorie på økt blødingstendens.

Oversikt

 Følgende koagulasjons-analyser analyseres ved OUS (søk på koagulasjonsfaktor):

 Faktor II

 Faktor V

 Faktor VII

 Faktor VII aktivitet (inhibitor)

 Faktor IX

 Faktor IX aktivitet (inhibitor)

 Faktor XI

 Faktor XII

 Faktor XIII

Kommentar

 Faktor VIII og Von Willebrandt faktor utføres på Haukeland Universitetssykehus.

 

 Se laboratorieboka på SUS Von Willebrand-faktor og Faktor VIII

 

 Se eventuelt også Faktor VIII og Von Willebrandt faktor  i HUS sin analyseoversikt.

 

Dersom der er bestilt både faktor VIII og/eller von Willebrandt faktor som skal til Haukeland, og koagulasjons-prøver som skal til Oslo, må 2 følgeskriv fylles ut. Ta også nok prøvemateriale til begge sendesteder.

Analysested

 Oslo Universitetssykehus HF

 Rikshospitalet

 Avdeling for medisinsk biokjemi 

 Seksjon for hemostase og trombose

 Sognsvannsveien 20

 0372 Oslo

 

 Haukeland Universitetssjukehus

 Medisinsk Biokjemi og Farmakologi

 Laboratoriebygget, varemottak

 Jonas Lies vei 91B

 5021 Bergen

Rekvisisjon

 Rekvisisjon til HUS

 Rekvisisjon til OUS

 Eller finn rekvisisjon her: Analyseoversikter og rekvisisjoner ved eksterne laboratorier