Koagulasjonsfaktorer

Koagulasjonsfaktorer v. 1.8, 11.11.2021

Prøvemateriale

Citrat-plasma

Citrat-glass

Analysevolum

3 stk Citrat-glass. Hvis bare en analyse er rekvirert, er det nok med ett glass.

Prøvebehandling

Glassene fylles til streken. Bland godt.

NB! Prøveglassene skal ikke settes på is.

Sentrifugeres straks vi mottar glasset dersom prøven tas pga blødningstendens, ellers innen 1 time.

Sentrifugeres på minst 2000-2500g i minst 15 minutter. Skal sentrifugeres i romtemperatur.

Plasma avpipetteres umiddelbart i 2 plastrør. Ved avpipettering må det være 0,5 cm plasma igjen over blodlegemene, som ikke skal benyttes. Prøveglassene fryses.

Forsendelse

Glassene sendes frosset

Indikasjon 

Mistanke om økt blødningstendens. Sykehistorie, klinikk og/eller familiehistorie på økt blødingstendens.

Oversikt

Følgende koagulasjons-analyser analyseres ved ous (søk på koagulasjonsfaktor):

Faktor II

Faktor V

Faktor VII

Faktor VII aktivitet (inhibitor)

Faktor IX

Faktor IX aktivitet (inhibitor)

Faktor XI

Faktor XII

Faktor XIII

Kommentar

Faktor VIII og Von Willebrandt faktor utføres på Haukeland Universitetssykehus.

 

Se laboratorieboka på SUS Von Willebrand-faktor og Faktor VIII

 

Se eventuelt også Faktor VIII og Von Willebrandt faktor  i HUS sin analyseoversikt.

Diverse

Dersom der er bestilt både faktor VIII og/eller von Willebrandt faktor som skal til Haukeland, og koagulasjons-prøver som skal til Oslo, må 2 følgeskriv fylles ut. Ta også nok prøvemateriale til beggge sendesteder.

Analysested

Oslo Universitetssykehus HF,  Rikshospitalet,
Avdeling for medisinsk biokjemi, seksjon for hemostase og trombose
Sognsvannsveien 20
0372 Oslo

 

Haukeland Undiversitetssjukehus

Laboratoriebygget, varemottak

Jonas Lies vei 91B

5021 Bergen

Rekvisisjonsskjema

Analyseoversikter og rekvisisjoner ved eksterne laboratorier  Bruk rett sendeskjema til rett sendested.