Nortriptylin

Nortriptylin v. 1.5, 13.10.2022

 

Prøvemateriale

Serum

Glass uten gel

Pasientforberedelse 

Ved terapikontroll: Prøven bør tas rett før neste dose (bunnkonsentrasjon), og når konsentrasjonen er i likevekt (minimum 5 halveringstider etter oppstart eller doseendring).

Analysevolum

Minimum 0,5 ml serum når det blir bestilt en analyse; 1 ml når det blir bestilt flere analyser.

Prøvebehandling

Serum avpipetteres før sending

Holdbarhet

Serum er holdbart 7 døgn etter avpipettering

Indikasjon

Rutinekontroll, vurdering av etterleving, terapisvikt, bivirkninger, interaksjoner, dokumentasjon ved bruk av doser utenfor anbefalt område, og ved mistanke om forgiftning.

Kommentar

Trisyklisk antidepressiva. Preparat: Noritren, Sarotex, Sarotex retard.

Se Analyseoversikten til HUS

Analysested

Haukeland Universitetssykehus

Medisinsk biokjemi og farmakologi

Lege- og rusmiddelanalyse

Laboratoriebygget, varemottak

Jonas Lies vei 91B

5021 Bergen

Rekvisisjonsskjema

Rekvisisjon

Eller finn rekvisisjon her: Analyseoversikter og rekvisisjoner ved eksterne laboratorier