Nortriptylin

Nortriptylin v. 1.4, 08.05.2020

 

Prøvemateriale

Serum

Glass uten gel

Pasientforberedelse

Ved terapikontroll: Prøven bør tas rett før neste dose (bunnkonsentrasjon), og når konsentrasjonen er i likevekt (minimum 5 halveringstider etter oppstart eller doseendring).

Analysevolum

Minimum 0,5 ml serum når det blir bestilt en analyse; 1 ml når det blir bestilt flere analyser.

Holdbarhet

Serum er holdbart 7 døgn etter avpipettering

Prøvebehandling

Serum avpipetteres før sending

Indikasjon Rutinekontroll, vurdering av etterleving, terapisvikt, bivirkninger, interaksjoner, dokumentasjon ved bruk av doser utenfor anbefalt område, og ved mistanke om forgiftning.

Kommentar

TCA. Preparat: Noritren, Sarotex, Sarotex retard.

Se Analyseoversikten

Analysested

Haukeland Universitetssykehus,  Laboratorium for klinisk biokjemi

Lege- og rusmiddelanalyse

Laboratoriebygget, varemottak

Jonas Lies vei 91B

5021 Bergen

Rekvisisjonsskjema

Analyseoversikter og rekvisisjoner ved eksterne laboratorier