v. 1.6 Pankreasamylase (140)

Prøvemateriale

Serum

Gel/glass uten tilsetning.

Analysevolum

1 ml

Holdbarhet

Avpipettert serum/serum over gel er holdbart i 7 døgn.

Oppbevares kjølig.

Metode

Fotometrisk. 

Indikasjon

Mistanke om akutt pankreatitt eller andre akutte pankreas skader.

Forhøyet verdi ofte kun de første 3 - 4 døgn. Gjentatte prøver nødvendig.

Utføres

Hele døgnet.

Referanseområde

9 - 48 U/L

Analytisk variasjon (CV)

<2%

Biologisk variasjon

1. leveår ofte mangel på pankreasamylase.

Voksent nivå nås omkring 10-års alderen.

Svarvurdering

Høye verdier: Akutt pankreatitt, akutt pankreasskade.

Lave verdier: Eksokrin pankreasinsuffisiens, cystisk fibrose, kronisk pankreatitt, pankreascancer.

Referanser

Brukerhåndbok i medisinsk biokjemi

Kommentar

Analysekode: NPU 19653

Refusjonstakst: MB 1

Akkrediteringsstatus

Akkreditert

Avdeling

Avdeling for medisinsk biokjemi

Tlf. 51519514

Faggruppe/Seksjon: Klinisk kjemi