Blødningstendens

Blødningstendens v. 1.2, 14.10.2022

 

Prøvemateriale

Citrat-glass/ Citrat-plasma

EDTA-glass/ EDTA-fullblod

Pasientforberedelser 

Koagulasjonsprøver må tas før antikoagulasjonsbehandling igangsettes

Analysevolum

 1 stk. citratglass

 1 stk. EDTA-glass

Indikasjon

Mistanke om økt blødningstendens. Sykehistorie, klinikk og/eller familiehistorie på økt blødningstendens

Kommentar

Analyser som må bestilles ved ønske om utredning for blødningstendens er: 

PT-INR (154),  APTT (032)Fibrinogen (033)Trc (004)Hb (001)Leuk (003) , DIFF (-41)

 

Ved ønske om analysering av koagulasjonsfaktorer, von Willebrand mm. i tillegg, se Koagulasjonsfaktorer

 

Se eventuelt også enkeltanalysene i laboratoriehåndboken:

Protrombintid-INRAPTTFibrinogenTrombocytterHemoglobinLeukocytterDifferensialtelling av leukocytter

Analysested

Stavanger Universitetssjukehus

Avdeling for medisinsk biokjemi 

Tlf: 51519514

Faggruppe/Seksjon: Koagulasjon

Faggruppe/Seksjon: Hematologi